Semnează un PDF

Semnează, inițială, ștampilă, completează un document

PDF-ul va fi procesat de server fără a fi reținut sau stocat

Testați cu un PDF demonstrativ
Semnătura PDF-ului